fbpx

Deprem Gerçektir !

Deprem HasarıDEPREM NEDİR?

Yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen kırılmalar ve  ani dalgalanmalar titreşimler meydana getirir. Bu titreşimlerin yer kabuğunu sarsarak meydana getirdiği hareketlere DEPREM denir. Depremle TEKTONİK, VOLKANİK ve ÇÖKÜNTÜ olmak üzere üç çeşite ayrılırlar. Depremin; insanlar, hayvanlar ve doğa üzerindeki etkilerin derecelerine bağlı olarak bir ölçü birimi belirlenmiştir. Depremin ölçü birimine ŞİDDET denir. Deprem şiddeti 1-10 arasında derecelendirilmiştir. 1 en hafis ve 10 en yüksek şiddeti gösterir. Bununla birlikte, Türkiye de fay hattının çectiği bölgelere ve fay hattına olan uzaklığa göre, Türkiye 5 deprem bölgesine ayrılmıştır.

Depremin en şidetli ve yıkıcı etkilerinin bulunduğu bölge 1. derece deprem bölgesi, fay hattına uzak ve deprem etki ve hasarlarının en z olduğu bölge de 5. derecede deprem bölgesi olarak adlandırılmıştır.

BİNA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Binaların depreme karşı güçlendirilmesinde bir çok yöntem kullanılmaktadı. Bu yöntemlerin hangisinin kullanılacağı; yapının boyutlarına, taşıyıcı sistem özelliklerine ve yapının karakteristiğine göre belirlenir. Bu yöntemlerden en yaygın olanları şunlardır:

  • Mantoloma veya gömlek giydirme
  • Eski ve yeni betonların kaynaştırılması
  • Kanat ekleme
  • Kolon mantoloma
  • Karbon fiber takviyeli polimer ile duvarların kaplanması

Firmamız 34 yıllık mühendislik tecrübesi ile, gerek tarihi eser yapıların güçlendirilmesi gerekse betonarme yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konularında en ekonomik ve en kalıcı çözümler sunmaktadır.

Depreme karşı binanın güçlendirme aşamaları;

  • Öncelikle güçlendirme istenilen yapının mevcut statik ve mimari projelerinin dijital (dwg) formda hazır olması, işlemleri oldukça kolaylaştıracak ve zaman kazandıracaktır. Bu projelerin varlığı maliyetleri de ciddi anlamda düşürecektir. Yapının statik taşıyıcı sistem özellikleri (donatıları, kolon ve kirişlerin yerleşimi vb) bilgisayar programına tanımlanacak ve performans analizi işleminin il basamağı oluşturulacaktır. Sonrasında, yapının beton kalitesini belirlemek amacı ile, karot ile beton numuneleri alınır ve akredite bir inşaat laboratuvarında teste tabi tutulur. Test değerleri bilgisayar programında beton sınıfı yerine girilir ve borunun proje kapsamında değerleşdirmesi yapılır.
  • Dijital ortamda statik projelerin bulunmaması durumunda ise; yapının statik açıdan analiz edilmesi amacı ile rölövesi (kolon kiriş yerleşimleri) çıkartılır, kolon ve kiriş ebatları (taşıyıcı sistem) belirlernir, özel rontgen cihazları ile betonarme taşıyıcı sistem içeridindeki toplam dolatı alanı tespit edilir ve karot alınarak yapının beton sınıfı belirlenir.
  • İkinci aşama, elde edilen verile ışığında, yapının statik analiz programında, deprem şartnamesinin öngördüğü verilerle karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla elde edilen veriler bilgisayar programına yüklenerek yapının deprem şartnamesine ne derece uygun olduğu tespit edilir. Uygun olmaması durumunda, yapının durumu da göz önünde bulundurularak güçlendirme projesi hazırlanır.
  • Üçünçü aşama yapısal analiz sonucuna göre ve yapınınözelliği dikkate alınarak, depreme dayanıklılık düzeyini artırıcı uygulamanın yer aldığı mühendislik projesinin hazırlanmasıdır. Tüm bu çalışmalar ilgili belediyenin izni ile yapılmalıdır.
  • Firmamız tüm analizleri ve projeler İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümüne onaylatarak, yapı sahiplerine teslim eder.

En Ekonomik ve En kalıcı Güçlendirme

Hey merhaba
Tanıştığımıza memnun oldum.

Her ay, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.