fbpx

Tarihi Eser Restorasyonu' nda 33 YIL !

Tarihi Eser Restorasyonu; eski eserlerin gelecek nesillere aktarılmasında en önemli uygulamadır. Firmamızın asıl çalışma alanıdır. 33 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile tarihi eser yapıların hem mimarlık hem de mühendislik projelerini hazırlamaktayız.  Ayrıca, Koruma kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerinin uygulamalarının aynı titizlikle yapılmaktadır.  Çalışmalarımızı ilk günkü arzu ve heyecan, 33 yıllık tecrübemiz ile sürdürüyoruz. 

Tarihi Eser yapılar, yaşadığı zaman diliminin yaşantı şekillerini, aile yapısını ve hatta yapıda yaşayan insanların karakteristik özelliklerini bizlere aktarabilirler.

Hazırladığımız bir çok proje çeşitli platformlarda sergilenmiş ve Türkiye Birincilikleri almıştır. Bunlardan bazıları;

 • Adana Av.Turhan Arın Sokak Sağlıklaştırma Projemiz, 2017 yılında Tekirdağ da gerçekleştirilen ULUSAL MİMARLIK SEMPOZYUMU‘nda sergilenmeye değer bulunmuş ve sergilenmiştir. Facebook sayfamızda konu ile ilgili detaylara  ulaşabilirsiniz.
 • Malatya’nın ilçesi Battalgazi de, Battal Gazi Belediyesi ile birlikte çalışarak düzenlediğimiz sokak çalışmaları Tarihi Kentler Birliği’ nin düzenlediği yarışmada METİN SÖZEN BÜYÜK ÖDÜLÜ ne layık görülmüştür.
 • Kastamonu’nun ilçesi olan TAŞKÖPRÜ İlçesinde, projelendirilmesi ve onarımı firmamız tarafından 2000-2003 tarihleri arasında tamamlanan TAŞKÖPRÜ BELEDİYE SARAYI, tamamlanmasının ardından Tarihi Kentler Birliği Özendirme Ödülü ne layık görülmüştür.
 • Yine İnebolu Belediyesi;  İnebolu’da restorasyonu firmamız tarafından yapılan iki tarihi eser bina ile (İnebolu Belediye Binası ve Eski Liman Başkanlığı Binası) Tarihi Kentler Birliği Özel Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
 • Malatya’nın güzel ilçesi Arapgir ilçesindeki,  SEHER ATMACA KONAĞI için hazırladığımız, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 2017 yılında MİERGEM in düzenlediği “Kültürel Mirasın Korunması” dalında, toplam 107 belediye projesi arasında Türkiye Birincisi seçilmiş ve Arapgir Belediyersi’ne birinciliği kazandırmıştır. 

Kısaca; restorasyon bizim işimiz ve işimizi aşkla, severek yapıyoruz. Tarihi Eserlerin kıymetini bilen ve gelecek nesillere doğru aktarmanın çabası içerisinde olan insanlarız.

Tarihi Eser Restorasyonu Proje ve Uygulama :

Tarihi Eser Retorasyonu, proje ve uygulamları; firmamız Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgül ŞENER ve firmamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vekili  İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Rahmi ŞENER tarafından yürütülmektedir.

Halime Nilgül ŞENER; 1989 lisans ve 1992 yüsek lisasn olmak üsere ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezundur.

Kemal Rahmi ŞENER;  1989 lisans ve 1993 yüsek lisasn olmak üsere ODTÜ İnşaat Mühendisliği  Bölümünden mezundur.

Ülkemizde Tarihi Eser niteliğine sahip yapılar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilerek tarihi eser olarak tescillenmektedir. Tarihi Eser olarak bakanlıkça tescillenen yapıların onarımları yalnızca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iznine tabidir. Bakanlık izni olmadan yapılan her türlü onarım ve çalışma suç tur ve Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmayı gerektirir. Bu sebeple; tarihi eser olarak bakanlıkça tescillenmiş yapının onarımı için ilgili bakanlıktan ve birimlerinden onay alınması şarttır. Tarihi Eser tescili bulunan yapıların onarım şekillerini,

Tarihi Eser Yapı Onarım Şekilleri

Tarihi Eserlerin onarım şekilleri; Retorasyon ve  Re-konstruksiyon olarak iki kısma ayırabiliriz. Yapının restorasyon olarak mı yoksa re-konstrüksiyon olarak mı onarılacağı, uzman mimarın hazırlayacağı mimari proje ışığında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından belirlenir.

Tarihi Eser yapının onarım çalışmaların iki aşamada değerlendirmek gereklidir. Birinci aşama, projelerinin hazırlanması ikinci aşama ise, onaylı projelere uygun olarak uygulamanın yapılmasıdır.

Firmamız tüm tarihi eser yapıların restorasyon proje ve uygulamalarında hizmet vermektedir. 33 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle, hamamdan, yalıya, ahşap konaktan taş hanlara kadar her cins yapının restorasyon uygulaması yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

tarihi eser restorasyonu
tarihi eser restorasyonu
tarihi eser restorasyonu uygulama
tarihi eser restorasyonu

Bazı referanslarımıza buradan ulaşabilirsiniz...

Mimari Restorasyon Projeleri:

 • RÖLÖVE

  Tarihi Eser yapıların mevcut durumunun tespit etmek için yapılan ölçümlere RÖLÖVE denir. Yapıyı doğru projelendirmek için rölöve ölçülerinin çok doğru ve hassa bir şekilde alınması önemlidir.  Rölöve ölçümleri bir kaç şekilde yapılmaktadır. Şerit metre, elektronik mesafe ölçer (EDM) yada 3 boyutlu  tarama (3D scanner) sistemi ile rölöve ölçümleri yapılmaktadır. Tarama yöntemi ile, taraması yapılan tarihi yapı görsellerine orthophoto denir. Orthophoto oluşturulmasında bir çok yöntem kullanılır. Oluşturulan ortophoto üzerinde milimetrik derecede hassa çizimler yapmak mümkündür. Böylece, binanın mevcut hali olan rölövenin çizilmesi oldukça hızlı yapılabilimektedir.

 • RESTORASYON PROJESİ

  Tarihi Eser yapının taşıyıcı sistemi korunmuş yada az hasar görmüş durumda ise, yapının mevcut durumunu koruyarak onarılması gerekir. Bu onarım şekline RESTORASYON denir. Hazırlanacak olan projeye de RETORASYON PROJESİ denir.

  Restorasyon Projesi hazırlanırken günümüz kullanım koşulları da dikkate alınmalıdır.  Yapının özel fonksiyonlarına ve yapısal özelliklerine zarar vermeden, güncel bazı eklemeler yapma imkanı vardır.  Restorasyon Projesinde yapının gelecekte nasıl kullanılacağının tanımı yapılır ve ona göre projelendirilir. Restorasyon uygulaması, onaylı restorasyon projesine bağlı kalınarak yapılır.  Tarihi Eser yapılar, Deprem Şartnamesinde istisna olarak yer alırlar ve şartname kurallarının tamamını karşılamaları beklenmez. Bununla birlikte, ana kurallar mutlaka uygulanır.

 • RE-KONSTRÜKSİYON PROJESİ:

  Tarihi Eser yapının taşıyıcı sistemi dahil, çatısı, kapı ve pencereleri her yapı elemanı korunamayacak kadar hazar görmüş ve tehlike oluşturuyorsa, ya da, tarihi Eser yapı sadece kalıntıdan yada sadece projeden ibaret ise, yani ortada bir yapı yok ise, yapıya ait onarım şekline  RE-KONSTRUKSİYON  denir. Hazırlanacak projenin ismi de RE-KONSTRUKSİYON PROJESİ dir. Re-konstruksiyon da da kullanılacak malzeme, uzman mimarın hazırladığı re-konstruksiyon projesine uygun yapının özgün malzemesi olmalıdır. Re-konstrüksiyon projesinde, mevcut kalıntılar da tamamen kaldırılır ve yapı, projesine uygun olarak, özgün malzemesi ile,  tamamen sıfırdan inşaa edilir. Restorasyonun tersine, hiç bir malzemenin korunması gerekli değildir. Zaten korunamadığı için re-konstrüksiyon olarak hazırlanmıştır.

 • RESTİTÜSYON PROJESİ

  Tarihi Eser yapının bugünkü haline gelene kadar geçirdiği değişiklikleri ve aşamaları gösteren projelere RESTÜTİSYON PROJELERİ denir. Yapının tüm aşamaları çizime geçirilir. Bu çalışma yapılırken, kütüphanelerden, çeşitli arşivlerden yararlanılır.

tarihi_eser_mimari_proje
historical buildings architectural projects
tarihi_eser_mimari_proje-

Referanslarımızı Görmek İster misiniz?

Restorasyon Uygulamaları:

Restorasyon Uygulamaları mutlaka onaylı Restorasyon yada Re-konstrüksiyon projelerine bağlı kalınarak yapılmalıdır.

Uygulamalarda kesinlikle özgün malzeme kullanılmalı, proje dışına çıkılmamalıdır. 33 yıllık tecrübemizle, her türden tarihi eserin restorasyonunu başarı ile yapmaktayız. Ahşap, tuğla, ve taş binaların restorasyon uygulamaları, statik ve onaylı restorasyon  projelerine sadık kalınarak yapılmaktadır. Konusunda uzman mimar ve mühendislerimizce kontrol edilmekte, gereğinde projede öngörülmemiş ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu olan müdahaleler, mimari proje müellifine bildirilerek onayı sonrasında uygulanmaktadır.

Tarlabaşı Önder Akyürek evi Restorasyon ve GüçlendirmeYığma tuğla tarihi eser yapıların onarım uygulamalarında, çürüyen tuğlalar, yenisi ile değiştirilmekte ve bağlayıcı harç olarak hidrolik kireç katkılı kaymak kireç kullanılmaktadır. Yığma tuğla yapıların, restorasyon sonrasındaki yatay yüklemelerde deformasyona uğramaması ve rijitliğinin devam ettirilmesi amacı ile, statik projelerde hesaplanan çekme yüklerini karşılayacak miktarda karbon fitiller kullanılmaktadır. Bu karbon fitiller, tuğla derzleri arasına yerleştirilerek, tuğla duvarların yatay yüklerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.

Kemerler yığma tuğla yapıların, betonarme inşaatlardaki kirişlere karşılık gelmektedir. Eski eser yapılarda, açıklıkların geçilmesinde yani pencere ve kapı boşluklarının üzerinde, koridorların üzerinde kemer uygulamaları kullanılmıştır. Kemerler, üzerlerine gelen tuğla yüklerini her iki yana aktarırlar. Böylece kapı ve pencere boşluklarının üzerine, tuğla duvarın devam etmesine olanak sağlamış olurlar.

restoration applications
restoration applications
restoration applications