Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER - Yüksek Mimar (ODTÜ)

Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri

Restorasyon Projesi

Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)

İzmir Erdoğan Sürücü Konağı’na ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ile statik projeleri hazırlanarak, her bir proje İzmir Bölge Koruma Kurulunca tek seferde onaylanmıştır.

İzmir Erdoğan Sürücü Konağı, İzmir İli , Konak İlçesi ,Basmane ,Çorak kapı Mevkiinde yer almaktadır. Bina 19. Yüzyıl sonlarında yapılmıştır. Karakter olarak 19. Yüzyıl İzmir yapı tarzını göstermektedir. Malzeme , ve cephe süsleme karekterleri bu yüzyıldaki yapılara örnektir.

Yapının %80 yıkık olmasına rağmen ön duvar ön cepheye bakan iki oda ve bodrum kat duvarları ve bu kısmın üzerini örten çatı  halen ayaktadır.  Ayrıca binanın ikizi kullanılır durumdadır. Böylece malzeme analizi yapmamız kolaylaşmıştır.

Yapıda üç farklı  yapı elemanı kullanılmıştır.  Bodrum kat duvarları moloz taş duvardır. Bodrum kat molozlarla dolmuş durumdadır. Ancak ön cepedeki odanın bir kısmı duvarları açıktadır. Taş duvarların içeriden ve dışarıdan sıvalı olduğu görünmektedir.  İçeride ve dışarıda kireçli kıtıklı sıva kullanılmıştır.

 

Zemin kat duvarları  klasik dolu harman tuğlasıyla yığma duvar örülmüştür. Bu katta sadece ön cephede bir oda yıkılmadan kalmış olup odanın üç duvarı yıkılmamıştır.

İkiz bina karekteri İzmir geleneksel konutlarında da mevcuttur. Yapı tek çatı ile örtülmektedir. Binanın ortasında ücgen alınlık mevcuttur. Ve alınlığın üzerinde dökme plaster çiçek motifi görünmektedir.  Çatı  marsilya tipi kiremit örtüdür.

Binanın ön cephesinde pencere etraflarında oldukça işçilikli geniş taş söveler mevcuttur. Birinci kat pencereleri nin etrafındaki geniş sövenin dışında üzerinde alınlık ve taşların ortasında da kabartma yaprak  motifi mevcuttur. Bu süslemelerde 18. ve 19. Yüzyıl İzmir frenk evlerinde rastlanan süslemelerdendir.   Birinci kat penceresinde taşların üzerinde kepenkler için kullanılan döküm menteşelerin yarısı mevcuttur. Aynı örneği ikiz binanın zmin kat penceresin dede görmekteyiz.

Yapının bahçe giriş kapısıda oldukça heybetlidir. Aynı kapı her iki taraftada mevcuttur. Kapı üç gen alınlık olup alınlığın üzerinde plaster çiçek motifli süslemeler olduğu görünmektedir. Üçgen alınlığın etrafında oldukça geniş bir  korniş mevcuttur.