Büyükada Hamidiye Camii

Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri

Büyükada Hamidiye Camii’ ne ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanarak, İstanbul Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)