rektörlük binası restorasyonu

Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri

Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası, Kastamonu merkez de bulunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası’na ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanarak, Ankara Bölge Koruma Kurulu tarafından noksansız tek seferde  onaylanmıştır.

Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)

SAYFAMIZ HAZIRLIK AŞAMASINDADIR