Yapılan Çalışma: Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

T.C. Malatya Hükümet Konağı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, proje müellifi, Yüksek Mimar – Restorasyon Uzmanı  (ODTÜ) Halime Nilgül ŞENER tarafından, 2009 yılında hazırlanmış ve tek seferde Kültür Bakanlığı Sivas Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Kısa Tarihçesi:

Türkiye Cumhuriyetin’nin kurulmasından hemen sonra, Anayasanın 89.maddsi gereği, 20 Nisan 1924 tarihinde Malatya il olarak onaylanmıştır. Malatya’nın ilk valisi Vehbi Beydir. Vehbi bey 21 Temmuz 1922 tarihinde Malatya ya vali olarak atanmıştır.

Malatya Hükümet Konağı inşaatına  1938 yılında, dönemin valisi  İbrahim Ethem AKINCI  tarafından başkanmış olup, 1 Eylük 1941 yılında hiznete girmiştir.

Nilşen İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş., hükümet konağının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini 2009 yılında tamamlamış ve tek seferde Sivas Bölge Koruma Kurulu tarafından tüm projeler noksansız onaylanmıştır.