Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri -2017 yılı MİARGEM Türkiye Birinciliği

MİARGEM Türkiye Birincilik Ödlü

Seher Atmaca Konağı’ na ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanarak, her bir proje Sivas Koruma Kurulunca tek seferde onaylanmıştır.

Seher Atmaca Konağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri,  2017 yılında MİARGEM ‘ in düzenldiği Belediyeler arası TARİHİ VE KÜLTÜREL PROJELER kategorisindeki  yarışmada  TÜRKİYE BİRİNCİSİ seçilmiştir.  MİARGEM’ in yarışma ile ilgili detaylarına BURADAN ulaşabillirsiniz. Yarışmaya Türkiye çapında 172 belediye katılmış ve hazırlamış olduğumuz projeler, 172 belediye arasında TÜRKİYE BİRİNCİSİ olarak ödüle layık görülmüştür.

 

Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)

Seher Atmaca Konağı; Malatya’nın Arapgir ilçesinde yer almaktadır. Yapının parselinde 1837 tarihinde ve 1930 tarihinde inşa edildiği tahmin edilen 2 adet yapı bulunmaktadır. Seher Atmaca Konağı yerleşim planıBu yapılar 1xx ve 2xxnumaralı yapı olarak ayrılmıştır. İki yapı aynı parsel üzerinde bulunup ortada bulunan duvarı ortak duvar olarak kullanmaktadır, ayrıca yapışık nizam olarak inşaa edilmişlerdir. Yapıların kat planları farklı kotlarda olsa dahi birbirlerine geçişleri sadece normal katlardan değil,  bodrum ve zemin katlardan da birbirlerine geçiş sağlanabilmektedir. 2 yapının ayrı taşıyıcı sistemi ayrı merdivenleri ayrı yapım stilleri bulunmaktadır.

1xx numaralı yapı 1837 tarihinde inşa edilmiş olup, bodrum, zemin ve normal kattan oluşmaktadır. Bodrum kat duvarları özgün taş kagir duvardır. Zemin kat duvarlarının bir kısmı özgün taş duvar, bir kısmı ise özgün ahşap duvardır. Normal kat duvarları ise kısmi özgün taş duvar kısmi özgün ahşap duvardır. Çatısı muhdes ahşap oturtma üzeri sac sundurmadır.

seher atmaca konağı 2xx numaralı yapının 1930 tarihlerinde inşa edildiği tahmin edilmektedir Yapı 2.bodrum, bodrum, zemin ve normal kattan oluşmaktadır. 2.Bodrum kat duvarları özgün taş kagir duvardır. Bodrum kat duvarları özgün taş kagir duvardır. Zemin kat duvarları kısmi özgün taş duvar kısmi özgün ahşap duvardır. Normal kat duvarları ise kısmi özgün taş duvar kısmi özgün ahşap duvardır. Çatısı muhdes ahşap oturtma üzeri sac sundurmadır.