taşköprü kaymakamlık binası restorasyonu

Yapılan Çalışma: Restorasyon Uygulaması

Taşköprü Kaymakamlık Binası, Taşköprü Merkezde bulunmaktadır. Restorasyon uygulaması projesine uygun olarak firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. İhale Taşköprü Kaymakamlığı tarafından yürütülmüştür.

Kısa Tarihçe:

Taşköprü Kaymakamlık Binası, Taşköprü’nün ilk ilçe olduğu tarih olan 1868 yılında yapılmıştır. Ancak 1890 yılında Taşköprü deki büyük yangında tamamen yanmıştır. 2. Abdulhamit devrine rastlayan bu tarih, yine 2. Abdulhamit’in devlet yardımı ile, aynı tarihte Taşköprü Hükümet Binasına inşaatına başlanmış ve 1894 yılında tamamlanmıştır.

Taşköprü Hükümet Binası, kargir, yığma tuğla sistemi ile inşaa edilmiştir. Yapı, 2015 yılında Taşköprü kaymakamlığı kontrolünde firmamız tarafından, onaylı projesine uygun olarak,  restore edilerek, bu günkü halini almıştır.