tarihi cami restorasyonu

Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri ve Restorasyon Uygulaması

Tedkke Camii, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindedir. Kastamoıonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde önce rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri, koruma kurulu onayından sonra da restorasyon uygulaması yapılmıştır. Her iki çalışma da firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)

SAYFAMIZ HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.