tur-i sina manastır kütüphanesi

Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri

TUR-İ SİNA MANASTIRI ; İstanbul ili Fatih İlçesi Balat, Mürsel Paşa Caddesin de Eyüp yönüne giderken yolun kuzey tarafında 2332 ada 4 parsel de yer almaktadır. Yapının restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmıştır. Proje müellifi Yüksek Mimar (ODTÜ) Halime Nilgül ŞENER dir.

Manastır yapısına zaman içinde kütüphane ve misafirhanede eklenmiştir. Külliye yapılarına kütüphane ve misafirhane eklenme yeniliği ise XVII yy da ortaya çıkmış kütüphane binası da XVIII yy kitaplıkları ile benzer özellikler taşır.

Genel itibari ile moloz taş kullanımı söz konusudur. Ön cephe ve pencere sövelerinde kesme taş kullanılmıştır.

Bina toplam üç kattan oluşmaktadır. Borum kat duvarları 110 cm olup moloz taş duvardan oluşmaktadır. Duvarlar iç mekanda horasan sıva ile sıvanmıştır. Mekan da yapıyı taşıyan toplam dört tane fil ayağı bulunmaktadır. Döşemeler tonoz şeklinde geçilmiştir. Yapıyı taşıyan bu dört ayak ve tonozlardır. Dış cephede sıralı moloz taş duvar olup iç mekanlar sıva ile kapatılmıştır. Taşıyıcı ayaklar moloz taş ayaktır. Tuğla taş karışımı kemer ve tonoz yapılmıştır. Bodrum kat zemini sıkıştırılmış topraktır.

Firmamız İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün proje ihalesi kapsamında, TuriSina Manastır Kütüphanesi ne ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerini hazırlamış ve İstanbul Bölge Kurulu Tarafından onaylanmıştır.