Yapılan Çalışma: Mimari Restorasyon Projeleri + Statik Proje

YALI’ ya ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ile  Çelik Taşıyıcı Sistem Statik Proje hazırlanarak, her bir proje İstanbul  Bölge Koruma Kurulunca tek seferde onaylanmıştır. Ayrıca İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden İnşaat Ruhsatı alınmıştır.Mimari Proje Müellifi: Halime Nilgül ŞENER – Yüksek Mimar (ODTÜ)Statik Proje Müellifi   : Kemal Rahmi ŞENER – İnş.Yük.Müh. (ODTÜ)

YALI’ ya ait; Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile Ahşap Statik Taşıyıcı Sistem Statik Projeler hazırlanmıştır. Yalı; Sarıyer İlçesi, Boğaziçi’nin Rumeli sahilinde güneyde Büyükdere, kuzeyde Yenimahalle semtleri (eskiden iskeleleri) arasında kalmaktadır. İki ayrı parselde, biri asıl diğeri müştemilat olarak kullanıldığı düşünülen iki yalı mevcuttur.

Parsel, günümüzde büyük ölçüde ayakta kalan yapı ve giriş cephesiyle bağlantılı yıkık yapıdan oluşmaktadır.Günümüzde ayakta kalan yapı; bodrum, zemin, birinci ve çatı katı olmak üzere üç kattan oluşmaktadır.Yapının bodrum katı kagir strüktürlü; zemin, birinci ve çatı katları ise ahşap strüktür ile inşa edilmiştir.

Parselin güneydoğu sahil cephesinde, denize inen bir rampayla ulaşılan -3.61 kotunda bir rıhtım bulunmaktadır. Günümüzde ayakta kalabilmiş yalı binasının rıhtımla bağlantısı bodrum katı (balık deposu) ile sağlanırken bu terasın denizle bağlantısı aplikasyon krokisinde ölçüleri görülen, ancak günümüzde izine rastlanmayan küçük bir iskele ile olduğu anlaşılmaktadır. Rıhtım, şap ve karo beton plaklarla kaplanmıştır. Proje Müellifi Yük.Mimar Halime Nilgül ŞENER dir. Tüm projeler Koruma Kurulu tarafından ve İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmış ve Restorasyon İnşaat ruhsatı alınmıştır. Restorasyonun yapılarak, o görkemli haline kavuşmayı beklemektedir.