fbpx
Şirketimizin Çalışmaları

Tarihi Eser Restorasyonu: Mimari Proje; tarihi eser restorasyon çalışmasının başlangıcıdır. Bu projeler; RÖLÖVE, RESTİTÜSYON ve RESTORASYON projeleridir. Bu konu HİZMETLER sayfamızda çok detaylı anlatılmıştır. Tarihi eser niteliğindeki eski yapıların eğer T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ nda ” TESCİL KAYDI “ var ise bu durumda yapının restorasyon çalışmalarındaki onay kurumu bakanlıktır. Yukarıda sayılan mimari projelerin onarım önce koruma kurulu tarafından onaylanması gereklidir.

Statik Proje; yapının taşıyıcı sistemine ait projelerdir. Taşıyıcı sistemler; ahşap, yığma tuğla yada karışış taşıyıcı sistem olabilir. Yapının taşıyıcı sistemine uygun olarak modellenir ve uzman mühendislerimiz tarafından çözüme kavuşturulur.

Restorasyon Uygulaması; mimari projeleri ilgili bölge koruma kurulunca onaylanmış ve ilgili belediyesince restorasyon izni alınmış olması gerekmektedir. Restorasyon uygulamaları onaylı mimari restorasyon projesi esas alınarak, yine onaylı statik projeye uygun olarak yapılır. 30 yılı aşkın süredir gerek proje gerekse uygulama alanında bir çok yapıyı kullanılır hale getirdik.

Tarihi Eser Restorasyonu Danışmanlık Hizmeti; özellikle basit onarım gerektiren yapılar için uygulamalarını kendileri yapmak isteyen mülk sahiplerine, bir kaç şekilde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Mimarlık Mühendislik Hizmeti: Her türlü yapı için, mimalık ve mühendislik çözümleri ve projeleri  üretmekteyiz. Mimari proje, statik proje, iç mimarlık projeleri, elektrik ve mekanik tesisat projeleri, peysaj ve çevre düzenleme projeleri hizmet alanlarımız arasındadır.

Depreme Karşı Güçlendirme Proje ve İnşaatı:  Binaların depreme karşı dayanımlarının analiz edilmesi, gerekli güçlendirme projelerinin hazırlanması ve güçlendirme inşaatlarının yapılması verdiğimiz hizmetler arasındadır.

Modüler Mutfak, Banyo ve Ofis Dolabı Üretimi: Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesisimizde ” Vesta “ markası ile mutfak dolabı, banyo dolabı, ofis dolapları, yatak odası ve genç odası dolapları üretimi yapılmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti: Hizmet verdiğimiz tüm konularda ayrıca danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Restorasyon proje ve uygulama fiyatı nedir?

Tarihi eser restorasyon mimari projeleri daha önce de yazdığımız üzere 3 adettir. Bunlar rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleridir. Mimari ve statik proje bedelleri, mimarlar odası en az bedel fiyat hesaplama yöntemine göre hesaplanmakta olup, işin detay ve zorluk derecesi göz önünde bulundurularak belirli indirimler söz konusu olabilmektedir. Restorasyon uygulaması fiyatımız ise, teklif birim fiyat denilen yöntemle hesaplanmaktadır. Teklif Birim Fiyat yönteminde, imalatı yapılan her bir iş kaleminin birim fiyatı verilmekte ve yapılan toplam imalat miktarı bu birim fiyat ile çarpılmak sureti ile toplam fiyat hesaplanmaktadır. Restorasyon uygulamalarımızda anahtar teslimi götürü bedel fiyat çok nadir olarak kullanılmaktadır.

Restorasyon projeleri ve inşaat uygulaması ne kadar zamanda yapılır?

Tarihi eserlerin restorasyon projelerinin tamamlanarak ilgili Koruma Kuruluna sunulması süresi; yapının detay ve büyüklüğüne bağlı olarak, 45 gün ile 150 gün arasında değişir. Eğer yapının 3D tarayıcı dediğimiz teknoloji kullanılarak,  taranması ve ölçülmesi mümkün ise, bu süreleri aşağıya çekme imkanı olmaktadır. Projelerin tamamlanmasından sonra, koruma kurulu süreci başlar. Koruma Kurulunun, sunulan projeyi gündeme alarak onaylaması süresi de her bölgede değişiklik göstermektedir. Bu süre 30 gün ile 2 yıl arasında değişebilir.   Projelerin onaylanmasından sonra, ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınması gereklidir. Eğer mimari restorasyon projeleri ile birlikte statik, elektrik tesisat ve mekanik tesisat projeleri de yapılmış ve hazır durumda iseler, ruhsat alınma işlemi 5-10 gün arasında tamamlanarak inşaat uygulamasına geçilebilir. İkinci aşama projelerin hazır olmaması durumunda ise, bu projelerin hazırlanması 30-60 günün arasındadır. Belediyesinden restorasyon inşaat ruhsatı alınmış bir yapının restorasyon uygulamasının tamamlanması da yine yapıda meydana gelmiş olan hasarlara, yapının detayına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Bu süre 120 gün ile 450 gün arasında değişebilir.

Ahşap restorasyon uygulamasında hangi ağaç kullanımalıdır?

Tarihi eser restorasyon uygulamalarında kullandığımız asıl ağaç yerli çam ağacıdır. Özellikle yapının taşıyıcı sisteminde kesinlikle ithal çam kullanılmamalıdır. 2. sınıf yerli sarı çak, ahşap taşıyıcı sistemde kullanılabilecek en ekonomik ve sağlam ağaçtır. Döşeme tahtası, tavan gibi taşıma özelliği olmayan yterlerde ithak çam kullanılabilir. Bununla birlkikte, mülk sahibinin isteği doğrultusunda, diğer ithal ağaçlar yada kestane, meşe gibi ağaçlar kullanılabilirvoluptate velit esse

Ofis adresiniz nedir? Nasıl görüşebiliriz?

Beşiktaş / İstanbul ve Kastamonu Merkez deki ofislerimizde görüşebiliriz. Tercihimiz yüz yüze görüşmektir. Bununla birlikte farklı ilerdeki çalışmalar için ön görüşmeyi İLETİŞİM FORMU muzu doldurarak yada telefonla yapabilir, görüşmenin neticesine göre ilerleyebiliriz. İletişim numaramız; +9(0850)9331164 tür.

T.C. Kültür Bakanlığı Hibe Desteklerinden Nasıl Yararlanabiliriz?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl belirli sayıda proje ve belirli sayıda uygulama için hibe destek ödemeleri vermektedir. Hibe destek Programı başvuru ve onay aşamaları şu şekildedir:

  1. Öncelikle binanın T.C. Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser niteliğinde tescilli olması gereklidir.
  2. Tescil kaydı bulunan binanıza ait ilk başvuru, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanması ile ilgili hibe başvurudur. Bu başvuru için bir BAŞVURU DOSYASI hazırlanması gereklidir. Bu dosya konusunda uzamn bir mimar tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Mülk sahibi dilekçe ekinde bu dosya ile, proje hibe destek başvurusunu ilgili İl Kültür Müdürlüğü’ne yapar. Hibe Proje Başvuruları her yılın Kasın ayı sonuna kadar kabul edilir.
  3. Başvuru dosyaları, başvuru tarihinden sonraki yıl, T.C. Kültür Bakanlığı’nın oluşturduğu bir komisyon tarafındna incelenir ve uygun bulunan mülk sahipleri sözleşme imzalamaları için ilgili İl Kültür Müdürlüklerine davet edilir. Mülk sahibinin hibe hakkından vazgeçme hakkı vardır. Dilerse sözleşme imzalamayıp, vazgeçtiğine dair bir dilekçe ile kültür müdürlüğüne başvurur ve hakkından vazgeçebilir.
  4.  Sözleşme sonrasında, tahsis edilen hibe tutarının %20 si mülk sahibinin proje müellifine verdiği vekalete istinaden  , proje müellifinin banka hesabına gönderilir. Projeler o yılın Kasım ayı sonuna kadar ilgili Koruma Kuruluna sunularak, onaylatılır ve onaylı projeler, proje müellifi mimarın hazırlayarak imzaladığı hakediş ekinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerine sunulur.
  5. Sunulan onaylı prpje incelendikten sonra kalan tutar proje müellifi hesabına gönderilir.
  6. İKİCİ AŞAMA, onaylı projesi bulunan tescilli yapıların, uygulamalarının yapılması amacı ile hibe destek yardımıdır. Birinci aşama, proje hibe destek yardımı başvurusunda olduğu gibi, bir mimar, yapının restorasyon uygulaması için metraj ve keşif hazırlar. Bununla birlikte gerekli belgeleri de hazırladıktan sonra, mülk sahibi bu başvuru dosyasını ilgili kültür müdürlüğüne o yılın ekim ayı sonuna kadar teslim eder.
  7. Ertesi yıl, başvurusu yapılan binaların kontrolü amacı ile, T.C. Kültür Bakanlığı raportörleri binayı incelemeye gelir ve tespitlerini yaptıktan sonra bu tespitleri T.C. Kültür Bakanlığı komisyonuna sunar. Komisyon incelemesini o yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar ve Mayıs ayı sonuna kadar hibe destek programından faydalanacak yapılar ilgili kültür müdürlüklerine ve mülk sahiplerine yazı ile bildirilir. Yine mülk sahipleri bu hibeden vazgeçme hakkına sahiptir. Bir dilekçe ile başvurudan vazgeçebilirler.  Sözleşmeye davet edilerek, sözleşme imzalayan mülk sahipleri sözleşme sonrasında, T.C. Kültür Bakanlığı raportörlerinin gelerek, yer teslimi yapmalarını ve işe başlayabilme yazılarını iznini vermelerini bekler. Sözleşmeyi, proje müellifi de imzalamak zorundadır. Sözleşmede uygulamanın projesine uygun olarak yapılacağı taahhüdü verilir. Projeye aykırı uygulamalar yıktırılır, parası ödenmez ve kültür varlığına zarar verildiği gerekçesi ile AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN YARGILANIRLAR. Bu sebeple uygulamanın, restorasyon konusunda uzaman bir firma tarafından yapılması şarttır. Uygulamalar belirli periodlarla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürüğü kontrollerinde kontrol edilir. Tamamlanan uygulamanın hakedişi ilgili proje müellifi tarafından hazırlanır ve imzalanır. En önemli nokta, proje müellifinin konrtrolüne  müteakip, uygulamanın projeye uygunluğuna ait RAPOR u yazması ve onaylayarak hakedişin dosyasına koymasıdır. Bu rapor olmaksızın hakediş ödemesi yapılmaz. Tüm belgelerle birlikte, Kasım ayı sonuna kadar tamamlanan uygulama hakedşişi, ilgili kültür müdürlüğüne yada bakanlığa doğrudan teslim edilir. İncelenen hakediş doğru iese, ödeme vekalete istinaden uygulamacı firmanın hesabına yatırılır. Bu uygulamada, sözleşme sırasında mülk sahibinin de katkı koyacağı tutar sözleşmeye yazılır. Hakedişlin toplamı; bakanlığın hibe tutarı + mülk sahibinin kendi cebinden koyacağı tutar kadardır.

Vesta Fabrika

Vesta Mutfak Banyo Ofis
Bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz
+90366 2123318
bilgi@vestamutfak.com.tr